det är svårt

i lördags var det "en köpfri dag". en god tanke i grunden. vi konsumerar i allmänhet mer än vad vi behöver, ofta helt i onödan. och detta inverkar förstås på miljjön. svenskt näringslivs ordförande, signhild arnegård hansen, säger det motsatta: sluta inte konsumera. konumtionen skapar jobb och driver på samhället.

det här är något jag funderat över i flera år. båda tankarna är vettiga men går inte ihop sig. så vad ska man göra?

ställningstagande två

Okej, tänk dig att en tvååring håller på att drunkna i en vattenpöl. Den enda närvarande är en förbipasserande man som inte känner tvååringen på något sätt. Mannen ser vad som håller på att hända men gör inget och tvååringen drunknar.

Bör mannen straffas?


ställningstagande

I Sverige råder abslolut tortyrförbud.

Anta att en terrorist har placerat en bomb som kommer att döda 20000 personer någonstans i din närhet om myndigheterna inte genom tortyr lyckas ta reda på var bomben placerats.

Hur ska man göra?

(Det finns inga om eller men, uppgifterna är faktiska, de bara är så med all säkerhet så det går inte att komma undan på det sättet.)


RSS 2.0